Què és?

L’MPA és la titulació oficial en Producció Animal que completa la formació de qui es vol especialitzar en els principals aspectes de la ramaderia sostenible i que introdueix en els diversos camps de recerca relacionats els qui volen aconseguir el grau de doctor.

On s’imparteix?

A la Universitat Politècnica de València.

A qui s’adreça?

Titulats universitaris relacionats amb la producció o la biologia animal, com ara enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, llicenciats en Veterinària i llicenciats en Biologia.

Per a què?

Per a impulsar i desenvolupar una activitat productiva sostenible, i per a iniciar-se en la recerca que ha de sustentar futurs avanços en el camp de la producció animal.

Programa

Asignaturas y materias

Ver todas

Técnicas Analíticas Avanzadas en Producción Animal

La asignatura pretende que los alumnos adquieran los conocimientos

Anàlisi de Dades en Producció Animal

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’alumne una sèrie

Ética y Bienestar Animal

La asignatura estudia la relación existente entre la ética

Nutrición y Salud Animal

El programa aborda la influencia de la nutrición en

Avances en Calidad de la Carne

El objetivo de la asignatura es profundizar en los

Qualitat i Traçabilitat de la Llet

Conèixer els conceptes bàsics de la qualitat de la

Contaminació Ambiental i Bioseguretat en Granges

L’objectiu general d’aquesta assignatura és analitzar en profunditat la

Ingeniería Medioambiental en Explotaciones Ganaderas

Esta asignatura está planteada como continuación de la asignatura

Tecnología de Fabricación de Piensos

Los alumnos conocerán el organigrama, la infraestructura, el equipamiento

Genètica i Biotecnologia Animal

L’assignatura s’estructura en dos blocs. El primer bloc aprofundeix

Automatización y Control de Explotaciones Ganaderas

Valorar las necesidades de equipamiento y automatización de las

Seguretat Alimentària i Producció Animal

Els aliments juguen un paper important en la salut