Contaminació Ambiental i Bioseguretat en Granges

DURATION:
Semestre A
ID:
CAB
CREDIT:
4 ECTS

INSTRUCTORS:

Address

  View map

Categories

Obligatorias

L’objectiu general d’aquesta assignatura és analitzar en profunditat la relació existent entre la ramaderia intensiva i el medi ambient. Per a això, es plantegen els següents objectius concrets:

  • Contextualitzar la relació que existeix entre la producció ramadera i el medi ambient.
  • Identificar els impactes de la ramaderia en el medi social, terrestre, aquàtic i atmosfèric.
  • Quantificar la contaminació produïda per instal·lacions ramaderes.
  • Analitzar la normativa legal que afecta a explotacions ramaderes pel que fa a la protecció del medi ambient.
  • Descriure les mesures que permeten reduir la contaminació en el seu conjunt.

Prof. responsable: Salvador Calvet© 2015 Universitat Politècnica de València. Todos los derechos reservados.
volver arriba

El Màster en Producció Animal pretén completar la formació de qui es vol especialitzar en els principals aspectes de la ramaderia sostenible i introduir en els diferents camps de recerca relacionats els qui volen aconseguir el grau de doctor.

TOP