En els últims anys s’ha produït un avanç espectacular en les ciències que estudien diferents aspectes de la biologia dels animals domèstics. Paral·lelament, s’ha produït un fenomen de popularització d’investigacions abans confinades en els laboratoris. Temes com el benestar dels animals, la qualitat i seguretat dels seus productes (carn, llet, ous) o l’impacte de l’activitat ramadera sobre el medi ambient preocupen també a la societat i, cada vegada més, contribuïxen a conformar l’opinió i els hàbits alimentaris dels consumidors. Sembla aleshores necessària la presència en la Universitat espanyola d’un màster que capacite als llicenciats o enginyers relacionats amb la producció animal per a impulsar i desenvolupar una activitat productiva sostenible (és a dir, que contemplant les premisses mencionades continue sent racionalment i econòmicament viable), així com per a iniciar-se en la investigació que ha de sustentar futurs avanços en aquest camp.


Xarrada de Jose Luis Cano sobre la Innovació al Sector Agropecuari

El Màster està dirigit a titulats universitaris relacionats amb la producció o la biologia animal, com a Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles, Llicenciats en Veterinària i Llicenciats en Biologia.