Totes les assignatures del Màster en Producció Animal són de 4 crèdits ECTS. Cal cursar 32 crèdits ECTS en assignatures obligatòries, 8 crèdits ECTS en assignatures optatives i 20 crèdits ECTS en un Treball de Fi de Màster.